goddessactuality
goddessactuality


goddessactuality

ask, theme

1. Kazuma Kaneko, Design of Hidehiko Uesugi, Persona 2: Innocent Sin. 1999

2. Mastermind Japan x PHENOMENON, 2010

3. Alex Mattsson S/S 2014

Theme by theskeletonofme